Hướng dẩn sử dụng media upload file hình ảnh

image-1-4

Thêm media là phần hổ trợ Quý vị thêm hình ảnh vào các bài viết, các mục text dài

Thêm media

Dưới đây là giao diện của Media Quý Vị xem để tham khảo

image-1-4

Ở đây sẽ có danh sách folder và nút upload hình lên website

Thêm folder

image-2-3

Click vào thêm Folder để hiển thị ra mục nhạp tên folder , ở đây có cho ta biết đang ở mục nào root là mục đầu tiên của chúng ta.

image-3-3

Bên dưới là Folder ở mục khác, ‘Viengchua‘ là tên thư mục . Sau đó nhập tên để tạo ra folder

image-4-3

Upload Hình ảnh

Ta click vào nút ‘upload ‘ để tiến hành chọn hình ảnh và upload hình lên tại thư mục ta đang ở hiện tại

image-5-3

Ta có thể chọn 1 hoặc chọn nhiều hình upload lên 1 lượt

image-6-3

Sau đó bấm vào nút upload

image-7-3

Như thế này là xong, Quý vị tắt đi và chọn hình ảnh

image-8-3

Quý vị chọn hình ảnh muốn hiển thị và bấm vào thêm media

image-9-3

© ChùaVN 2022. All Rights Reserved. Chính sách bảo mật thông tin
Phát triển và cúng dường bởi totdep.vn