Hướng dẫn đăng ký tự viện

Bước 1: Quý vị nhấn nút “Đăng ký” ở Trang chủ nền tảng ChùaVN. 

frame-1430101902-1

Bước 2: Sau khi quý vị nhấn nút “Đăng ký”, hệ thống hiển thị popup thông báo. Quý vị bấm nút “Tự viện” để đăng ký tài khoản tự viện. 

frame-1430101901

Bước 3:  Hệ thống hiển thị form Đăng ký tài khoản tự viện. Bước đầu tiên, Quý vị điền đầy đủ thông tin Tự viện.

Quý vị lưu ý mỗi một số điện thoại và email chỉ đăng ký được cho 1 tự viện.

Quý vị hoan hỉ dành ít phục đọc kỹ “Điều khoản sử dụng”. Quý vị bấm “Đồng ý các điều kiện” sau đó bấm nút “Đăng ký ”

frame-1430101904-2-2

Bước 4: Sau khi bấm nút “Đăng ký”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Quý vị vui lòng kiểm tra email để kiểm tra lại thông tin đăng ký.  Sau khi hoàn tất kiểm tra, chúng con sẽ liên hệ với Quý vị để cung cấp thông tin đăng nhập và hướng dẫn sử dụng trong thời gian sớm nhất. 

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị gửi email tới hộp thư hoanhy@chuavn.com

frame-1430101903-1

Nếu như không tìm thấy email xác nhận trong “Hộp thư đến”, Quý vị hoan hỉ kiểm tra “Hộp thư rác” hoặc “Hộp thư Spam”

Nếu như không tìm thấy email xác nhận trong “Hộp thư đến”, Quý vị hoan hỉ kiểm tra “Hộp thư rác” hoặc “Hộp thư Spam”. 

Chúc Quý vị thành công !

© ChùaVN 2022. All Rights Reserved. Chính sách bảo mật thông tin
Phát triển và cúng dường bởi totdep.vn