• Nền tảng số hóa Tự viện đầu tiên tại Việt Nam

 • Ứng dụng công nghệ 4.0 kết nối Chùa và Phật tử

 • Sử dụng dễ dàng
  Hoàn toàn miễn phí!

17 +

Tự viện

10 +

Tỉnh thành

1000 +

Phật tử

Phát triển cộng đồng Phật giáo bằng công nghệ

hơn thế nữa!
 • Phần mềm quản lý ChùaVN dành cho Tự viện

  Nơi Tự viện quản lý mọi hoạt động - sự kiện nhanh chóng, dễ dàng

 • Trang web Tự viện

  Kênh chính thức để Tự viện kết nối và chăm sóc Phật tử ân cần, chu đáo

 • Ứng dụng ChùaVN dành cho Phật tử

  Phương tiện để Phật tử dễ dàng theo dõi, đăng ký các hoạt động của Tự viện

Tiện ích cho Tự viện

 • Miễn phí trang web 100%
 • Quản lý toàn bộ hoạt động
 • Chăm sóc Phật tử toàn diện
 • Hơn 30 tính năng

Tiện ích cho Phật tử

 • Dễ dàng đăng ký
 • Được ghi nhận mọi hoạt động
 • Gắn bó sâu sắc với Chùa
 • Theo dõi các hoạt động tại Chùa yêu thích

Tất cả trong một nền tảng

Hỗ trợ các Quý Tự Viện quản lý tất cả các hoạt động, cũng như kết nối với Phật tử từ khắp nơi một cách dễ dàng và hiệu quả.

Chức năng quản lý quy y hỗ trợ Chùa/Tự viện thu hút Phật tử đăng ký quy y Tam bảo cũng như chăm sóc Phật tử sau lễ quy y Tam bảo.

Tạo và quản lý các đợt quy y tại Chùa.

Cài đặt lịch các đợt quy y trong năm để Phật tử dễ theo dõi và đăng ký.

Tạo phiếu đăng ký quy y online cho Phật tử đăng ký trước khi đến Chùa.

Cài đặt các mẫu email liên hệ Phật tử trước và sau lễ quy y.

Cài đặt ý nghĩa Pháp danh để giảng giải cho Phật tử.

Cài đặt ý nghĩa lễ quy y, vấn đáp về quy y, chương trình lễ quy y để Phật tử có thể tham dự từ xa.

Chức năng quản lý cầu an – cầu siêu hỗ trợ Chùa/Tự viện tiết kiệm thời gian ghi chép danh sách cầu an – cầu siêu và tạo không gian cầu an – cầu siêu tại nhà cho các Phật tử không có điều kiện đến Chùa.

Tạo và quản lý các đợt cầu an – cầu siêu tại Chùa

Tạo phiếu đăng ký cầu an – cầu siêu online cho Phật tử đăng ký

Cài đặt hình ảnh, âm thanh, bài Kinh tụng để Phật tử có thể tham dự từ xa

Chức năng quản lý hiến máu – hiến xác giúp Chùa/Tự viện tổ chức hiệu quả các chương trình hiến máu – hiến xác, tăng số lượng người đăng ký và giảm thời gian chờ đợi.

Tạo và quản lý các đợt hiến máu tại Chùa.

Cài đặt số lượng, khung giờ tiếp nhận đăng ký.

Tạo phiếu đăng ký hiến máu online cho Phật tử tự đăng ký trước khi đến Chùa.

Dễ dàng liên hệ chăm sóc Phật tử trước và sau khi hiến máu – hiến xác.

Chức năng quản lý tro cốt hỗ trợ Chùa/Tự viện số hóa việc quản lý tro cốt được gửi tại Chùa và tạo không gian thăm viếng hương linh người thân tại nhà cho các Phật tử không có điều kiện đến Chùa.

 Quản lý danh sách, hình ảnh và vị trí tro cốt thờ tự tại Chùa.

Cài đặt không gian thăm viếng, thắp hương, tụng kinh cho hương linh người mất để người nhà có thể tưởng nhớ ngay trên trang web Chùa/Tự viện.

Cài đặt email liên hệ Phật tử nhắc lễ giỗ,…

© ChùaVN 2022. All Rights Reserved. Chính sách bảo mật thông tin
Phát triển và cúng dường bởi totdep.vn