Chính sách bảo mật thông tin

ChùaVN hiểu rằng Quý vị rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý vị đã cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Dù là nền tảng cung cấp giải pháp quản trị miễn phí, ChùaVN cam kết rằng chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo mật những thông tin này. ChùaVN đảm bảo sẽ sử dụng thông tin của Quý vị một cách hợp lý và để không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ để mang đến cho Quý vị những trải nghiệm tốt nhất khi tìm hiểu và sử dụng giải pháp tại nền tảng ChùaVN.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đăng ký sử dụng nền tảng ChùaVN, Quý vị phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Tên Tự viện, địa chỉ, trụ trì, người liên hệ, số điện thoại, email và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp ChùaVN xác định thông tin chính xác của Quý vị nhằm cung cấp quyền sử dụng nền tảng. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp ChùaVN có thể liên hệ để phục vụ Quý vị trong suốt quá trình sử dụng nền tảng ChùaVN.

Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp được đánh dấu *, Quý vị có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho ChùaVN khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ, vì thế Quý vị nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình tạo tài khoản, đăng ký trên nền tảng ChùaVN.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

ChùaVN cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý vị để:

  • Quản lý và cấp quyền sử dụng nền tảng ChùaVN.
  • Liên lạc, gửi thông báo cho Quý vị khi nền tảng có sự cập nhật, thay đổi.
  • Gửi thông báo mời Quý vị đăng ký nâng cấp hoặc gia hạn khi Quý vị sắp hết hạn sử dụng nền tảng ChùaVN.
  • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau khi Quý vị đăng ký sử dụng nền tảng ChùaVN.
  • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

ChùaVN cam kết không chia sẻ thông tin Quý vị cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý vị là dữ liệu đầu vào quan trọng để ChùaVN cung cấp và quản lý quyền sử dụng nền tảng, vì thế thông tin của Quý vị sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của ChùaVN.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin

Công ty cổ phần Việt Nam Tốt Đẹp

Địa chỉ: 182 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.5, TP.HCM

MST: 0316967121

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân quý khách

ChùaVN cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của Quý vị nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn. ChùaVN cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của Quý vị với bất kỳ bên thứ ba nào.

© ChùaVN 2022. All Rights Reserved. Chính sách bảo mật thông tin
Phát triển và cúng dường bởi totdep.vn