Hướng dẫn lấy mã QR VNPAY

thanh-toan-vnpay-qr

Bước 1: Quý vị mở ứng dụng VNPAY trên điện thoại thông minh 

Bước 1: Quý vị mở ứng dụng VNPAY trên điện thoại thông minh 
Bước 1: Quý vị mở ứng dụng VNPAY trên điện thoại thông minh 

Bước 2: Tại màn hình chính của ứng dụng, Quý vị chọn “Ví cùa tôi” 

Bước 2: Tại màn hình chính của ứng dụng, Quý vị chọn “Ví cùa tôi” 
Bước 2: Tại màn hình chính của ứng dụng, Quý vị chọn “Ví cùa tôi” 

Bước 3: Bấm vào mục” Thông tin tài khoản”  

Bước 3: Bấm vào mục” Thông tin tài khoản”  
Bước 3: Bấm vào mục” Thông tin tài khoản”  

Bước 4: Quý vị bấm “ Mã QR của tôi” để xem mã QR

Bước 4: Quý vị bấm “ Mã QR của tôi” để xem mã QR
Bước 4: Quý vị bấm “ Mã QR của tôi” để xem mã QR

Bước 5:  Quý vị bấm “ Lưu mã QR” để lưu về máy hoặc bấm “ Chia sẻ” để gửi cho người khác.

Bước 5:  Quý vị bấm “ Lưu mã QR” để lưu về máy hoặc bấm “ Chia sẻ” để gửi cho người khác.
Bước 5:  Quý vị bấm “ Lưu mã QR” để lưu về máy hoặc bấm “ Chia sẻ” để gửi cho người khác.
© ChùaVN 2022. All Rights Reserved. Chính sách bảo mật thông tin
Phát triển và cúng dường bởi totdep.vn