Hướng dẫn chèn video Youtube và file PDF vào bài viết

vgaefg8no79z3qwnfunbrb

Chèn video YouTube và tập tin PDF vào bài viết giúp độc giả có thêm nội dung để tham khảo. Và Quý vị có thể chèn video của mình hay từ bất kỳ kênh Youtube nào khác mà không cần đăng nhập tài khoản Google. ChùaVN sẽ hướng dẫn Quý vị đơn giản và nhanh chóng.

  1. Chèn video Youtube vào bài viết

Bước 1: Tìm kiếm video trên YouTube mà Quý vị  muốn chèn vào bài viết.

Bước 2: Nhấp vào nút “Chia sẻ” hiển thị phía dưới video.

1-1

Bước 3: Nhấp vào nút “Sao chép” để sao chép đường dẫn video Youtube.

2-4

Bước 4: Sau đó Quý vị quay lại trang Nội bộ ChùaVN, Quý vị chọn mục “Website” -> “Tin tức” để đăng bài viết tin tức. Tiếp theo bấm vào nút “Thêm bài viết”.

3-3

Bước 5: Quý vị bấm vào biểu tưởng Video ở phần bài viết, sau đó dán đường dẫn đã sao chép vào ô ” Đường dẫn đa phương tiện”.

4-4

2. Chèn tệp PDF vào bài viết

Bước 1: Tải tệp PDF của Quý vị lên một dịch vụ lưu trữ tệp trực tuyến như Google Drive hoặc Dropbox.

1-2-2

Bước 2: Bấm vào biểu tượng 3 nút tròn bên phải màn hình. Sau đó chọn “Chia sẻ”

2-1-2

Bước 3: Sao chép đường dẫn tài liệu PDF

3-1-2

Bước 4: Sau đó Quý vị quay lại trang Nội bộ ChùaVN, Quý vị chọn mục “Website” -> “Tin tức” để đăng bài viết tin tức. Tiếp theo bấm vào nút “Thêm bài viết”.

Bước 5: Quý vị bấm vào biểu tượng Source ở phần bài viết, sau đó dán đường dẫn đã sao chép.

4-1-2

Chúc Quý vị thành công !

© ChùaVN 2022. All Rights Reserved. Chính sách bảo mật thông tin
Phát triển và cúng dường bởi totdep.vn