Hướng dẫn cài đặt website Tự viện siêu tốc trên nền tảng ChùaVN

super-fast-website-e1545403388340

Sau khi đăng ký thành công tài khoản Tự viện ChùaVN, Quý vị vui lòng kiểm tra hòm thư của mình

frame-1430101873
frame-1430101856

Quý vị vui sao chép Username và Password sau đó nhấp vào đường link để đăng nhập hệ thống ChùaVN.

frame-1430101883

Sau khi đăng nhập thành công hệ thống Quý vị làm theo hướng dẫn như trên. Chọn Cài đặt> Thông tin tổ chức.

Lưu ý: Nếu tự viện chưa có logo/ảnh đại diện có thể sử dụng logo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 

Link logo: https://drive.google.com/file/d/14o7OV4_9I0zZHV_hLDIOWBjt0JX25N1I/view?usp=share_link

 • Website hiện có (Nếu có)                                         
 •  Logo bình thường (Kích thước 500×500 nhỏ hơn 2Mb)
 • Logo ngang (Kích thước 420×80 nhỏ hơn 2Mb)
 •  Hình ảnh Đại diện (Kích thước 600×600 nhỏ hơn 2Mb)

Tiếp đến là Cài đặt Trang chủ:

Bước 1: Chọn Website -> Trang -> Trang chủ -> Bấm Tuỳ chỉnh

Bước 2: Cài đặt Slider Trang chủ:

 • Hình banner xem trên máy tính (Kích thước 1920×600 không vượt quá 2Mb) 
 •  Hình banner xem trên điện thoại (Kích thước 830×1000 không vượt quá 2Mb
frame-1430101874-2

Bước 3: Cài đặt Ô nổi bật

Lưu ý: Những thông tin/đề mục tự viện mong muốn phật tử thấy được ngay khi vào trang nhà Tự viện, hiển thị tối đa 3 mục thông tin.

 • Hình ảnh thông tin/đề mục (Kích thước 160×180 không vượt quá 2Mb) 
 •    Tiêu đề (Không vượt quá 50 ký tự ) 
 • Diễn giải (Không vượt quá 100 ký tự ) 
 •  Link dẫn tới trang thông tin (Không bắt buộc)
frame-1430101875

Bước 4: Cài đặt giới thiệu

 • Hình ảnh chánh điện  (Kích thước 600×385 không vượt quá 2Mb)
 •  Mục giới thiệu nhanh: Gợi ý nhanh cái hoạt động/thông tin quan trọng Tự viện muốn Phật tử biết đến. (Tối đa 4 đề mục được hiển thị)                                  
 • Hình ảnh danh mục (kích thước 80×80 không vượt quá 2Mb) 
 • Tiêu đề (Không vượt quá 50 ký tự )
 • Diễn giải (Không vượt quá 100 ký tự
 • Link dẫn tới trang thông tin ( Không bắt buộc) 
frame-1430101877

Bước 5: Cài đặt Banner giữa trang chủ

 • Hình ảnh ( Kích thước 1920×600 không vượt quá 2Mb)
frame-1430101871

Bước 6: Sau khi bấm “Lưu”, Quý vị vui lòng truy cập website tự viện để kiểm tra.

Đường dẫn website {username Tự viện}.chuavn.com

Ví dụ: Tu viện Long Hưng có UserName là “longhung”. Đường dẫn website sẽ là longhung.chuavn.com

frame-1430101865

Phần cuối cùng cuối cùng sẽ là Cài đặt Chánh điện

Bước 1: Chọn Website -> Trang -> Viếng chùa -> Bấm Tuỳ chỉnh

frame-1430101859

Bước 2: Cài đặt hình ảnh chánh điện Tự viện

 • Hình trên máy tính (kích thước 1920×1080 không vượt quá 2Mb)
 • Hình trên điện thoại (kích thước 800×800 không vượt quá 2Mb)
frame-1430101878

Bước 3: Sau khi bấm “Lưu”, Quý vị vui lòng truy cập website tự viện để kiểm tra.

Đường dẫn website {username Tự viện}.chuavn.com

Ví dụ: Tu viện Long Hưng có UserName là “longhung”. Đường dẫn website sẽ là longhung.chuavn.com

frame-1430101879

Chúc quý vị thành công !

© ChùaVN 2022. All Rights Reserved. Chính sách bảo mật thông tin
Phát triển và cúng dường bởi totdep.vn