Hướng dẫn cách lấy toạ độ Google Maps

61537e25b414c1001862d15c

Đôi lúc Google Maps chưa xác định đúng vị trí Tự viện của Quý vị do nhiều yếu tố khách quan như mới đổi số nhà, khu vực chưa được Google Maps hỗ trợ,… Nhằm giúp cho ánh sáng Phật Pháp được lan toả khắp muôn nơi, nhiều Đạo hữu, Phật tử biết đến. ChùaVN hướng dẫn Quý vị cách xác định toạ độ tự viện của mình trên Google Maps.

Bước 1: Đầu tiên các Quý vị truy cập Google Maps theo đường dẫn : https://www.google.com/maps

Tiếp theo Quý vị tìm kiếm vị trí muốn lấy tọa độ. Ở đây tôi lấy địa điểm Chùa Quan Âm Đông Hải, Vĩnh Hải, Sóc Trăng.

frame-1430101852

Bước 2: Sau đó Quý vị nhấn chuột phải vào biểu tượng ghim màu đỏ nơi chỉ vị trí Quý vị tìm kiếm và chọn Đây là gì? (What’s here?).

frame-1430101853

Bước 3: Bây giờ Quý vị sẽ nhìn thấy tọa độ hiển thị ở phần dưới màn hình. Tiếp theo Quý vị nhấn vào tọa độ đó.

frame-1430101854

Bước 4: Bây giờ một bảng điều khiển hiển thị tọa độ của các bạn sẽ được mở ra. Ở đây Quý vị sẽ thấy tọa độ Tự viện được hiển thị. Quý vị bôi đen và sao chép toạ độ.

frame-1430101855

Bước 5:

© ChùaVN 2022. All Rights Reserved. Chính sách bảo mật thông tin
Phát triển và cúng dường bởi totdep.vn