CÁCH LẤY LINK PROFILE FACEBOOK

Link Profile Facebook là gì?

Link Profile Facebook là link dẫn về trang Facebook của Quý vị. Khi Quý vị cung cấp đúng đường Link thì người khác sẽ có thể vào được thẳng Facebook của Quý vị mà không cần tìm kiếm.

1. Cách lấy link Profile Facebook

1.1 Cách lấy Link Profile Facebook trên máy tính

Bước 1: Từ trang chủ Facebook Quý vị kích vào hình đại diện của mình hoặc hình đại diện Fanpage

Bước 2: Ngay trên ô sẽ hiển thị đường Link Profile Facebook của Quý vị

Link Profile của Quý vị sẽ hiển thị ngay trên ô

1.2 Cách lấy link Profile Facebook trên điện thoại

Bước 1: Truy cập Facebook và vào trang cá nhân của Quý vị.

Bước 2: Chọn dấu bấm chấm ngang >>> Quý vị sẽ thấy hiển thị mục cài đặt cá nhân ở cuối trang có mục liên kết đến trang cá nhân của Quý vị.

Bước 3: Click vào sao chép liên kết là đã lấy Link Profile cá nhân thành công.

Chúc Quý vị thành công !

© ChùaVN 2022. All Rights Reserved. Chính sách bảo mật thông tin
Phát triển và cúng dường bởi totdep.vn